این جلسه با مشارکت نماینده شرکت شیرخشک نوزاد پگاه در سوریه انجام و بررسی منحنی‌های رشد و تکامل در نوزادان، نقش تغذیه در سلامت نوزادان و کودکان و همچنین تغذیه در مادران باردار و شیرده، از محورهای این همایش بود.

گفتنی است، لاکتومیل از سال ۹۸ به کشور سوریه صادر می‌شود و توانسته جایگاه مناسبی را در این کشور، کسب کند.