ساعات بازدید همه روزه از ساعت ۹ صبح الی ۱۹ می باشد.
هزینه ورودی هم رایگان است.