امروز به روایت تصویر

اجتماعی - اکران خصوصی، باران بهاری، روز سلامت، عملیات امداد و...
کد مطلب: 60280| زمان انتشار: ۱۳۹۶/۱/۲۱ ۱۳:۴۹:۱۰| نسخه چاپی
امروز به روایت تصویر
دیدار نوروزی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با مقام معظم رهبری. (پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
مراسم یازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای. (ایلنا/ مصطفی صفری)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی. (ایرنا/ محمد بابایی)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
همایش روز جهانی سلامت. (باشگاه خبرنگاران/ پیام ثانی)
تصویر 
تصویر 
 

 
دیدار استاندار اصفهان و وزیر فرهنگ اسلواکی. (ایرنا/ کاظم قانع)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
اکران خصوصی فیلم «مفت آباد». (سلام سینما/ پردیس تصدیقی)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
باران بهاری در تبریز. (ایرنا/ علی حامد حق‌دوست)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
امداد رسانی به زلزله‌زدگان خراسان رضوی . (برنا/ مهدیه غفوریان)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
نمایشگاه خودروهای کلاسیک اصفهان. (میزان/ محمدرضا شریف)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
پلاسکو بعد از 80 روز. (برنا)
تصویر
تصویر 
 

 
ادای احترام به قربانیان حمله در استکهلم
تصویر
تصویر 
 

 
رئیس‌جمهور فرانسه در کنار نخست‌وزیر کانادا در گورستان  ویمی؛ فرانسه
تصویر 
 

 
مصریان مقابل کلیسا پس از انفجار بمب
تصویر 
 

 
تظاهرات برای رأی آری به رفراندوم قانون اساسی در استانبول
تصویر 
 

 
نگهبانی مقابل لاشه خودروی بمب‌گذاری شده در موگادیشو
تصویر 
 

 
مرد سومالیایی در اردوگاه مردم آواره و قحطی‌زده در موگادیشو
تصویر 
 

 
دانشجویان کره شمالی در پیونگ یانگ
تصویر 
 

 
جت اسکی در برایتون
تصویر 
 

 
موصل
تصویر
دیدار نوروزی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با مقام معظم رهبری. (پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
مراسم یازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای. (ایلنا/ مصطفی صفری)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی. (ایرنا/ محمد بابایی)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
همایش روز جهانی سلامت. (باشگاه خبرنگاران/ پیام ثانی)
تصویر 
تصویر 
 

 
دیدار استاندار اصفهان و وزیر فرهنگ اسلواکی. (ایرنا/ کاظم قانع)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
اکران خصوصی فیلم «مفت آباد». (سلام سینما/ پردیس تصدیقی)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
باران بهاری در تبریز. (ایرنا/ علی حامد حق‌دوست)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
امداد رسانی به زلزله‌زدگان خراسان رضوی . (برنا/ مهدیه غفوریان)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
نمایشگاه خودروهای کلاسیک اصفهان. (میزان/ محمدرضا شریف)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
پلاسکو بعد از 80 روز. (برنا)
تصویر
تصویر 
 

 
ادای احترام به قربانیان حمله در استکهلم
تصویر
تصویر 
 

 
رئیس‌جمهور فرانسه در کنار نخست‌وزیر کانادا در گورستان  ویمی؛ فرانسه
تصویر 
 

 
مصریان مقابل کلیسا پس از انفجار بمب
تصویر 
 

 
تظاهرات برای رأی آری به رفراندوم قانون اساسی در استانبول
تصویر 
 

 
نگهبانی مقابل لاشه خودروی بمب‌گذاری شده در موگادیشو
تصویر 
 

 
مرد سومالیایی در اردوگاه مردم آواره و قحطی‌زده در موگادیشو
تصویر 
 

 
دانشجویان کره شمالی در پیونگ یانگ
تصویر 
 

 
جت اسکی در برایتون
تصویر 
 

 
موصل
دیدار نوروزی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با مقام معظم رهبری. (پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
مراسم یازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای. (ایلنا/ مصطفی صفری)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی. (ایرنا/ محمد بابایی)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
همایش روز جهانی سلامت. (باشگاه خبرنگاران/ پیام ثانی)
تصویر 
تصویر 
 

 
دیدار استاندار اصفهان و وزیر فرهنگ اسلواکی. (ایرنا/ کاظم قانع)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
اکران خصوصی فیلم «مفت آباد». (سلام سینما/ پردیس تصدیقی)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
باران بهاری در تبریز. (ایرنا/ علی حامد حق‌دوست)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
امداد رسانی به زلزله‌زدگان خراسان رضوی . (برنا/ مهدیه غفوریان)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
نمایشگاه خودروهای کلاسیک اصفهان. (میزان/ محمدرضا شریف)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
پلاسکو بعد از 80 روز. (برنا)
تصویر
تصویر 
 

 
ادای احترام به قربانیان حمله در استکهلم
تصویر
تصویر 
 

 
رئیس‌جمهور فرانسه در کنار نخست‌وزیر کانادا در گورستان  ویمی؛ فرانسه
تصویر 
 

 
مصریان مقابل کلیسا پس از انفجار بمب
تصویر 
 

 
تظاهرات برای رأی آری به رفراندوم قانون اساسی در استانبول
تصویر 
 

 
نگهبانی مقابل لاشه خودروی بمب‌گذاری شده در موگادیشو
تصویر 
 

 
مرد سومالیایی در اردوگاه مردم آواره و قحطی‌زده در موگادیشو
تصویر 
 

 
دانشجویان کره شمالی در پیونگ یانگ
تصویر 
 

 
جت اسکی در برایتون
تصویر 
 

 
موصل
تصویر
دیدار نوروزی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با مقام معظم رهبری. (پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
مراسم یازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای. (ایلنا/ مصطفی صفری)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی. (ایرنا/ محمد بابایی)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
همایش روز جهانی سلامت. (باشگاه خبرنگاران/ پیام ثانی)
تصویر 
تصویر 
 

 
دیدار استاندار اصفهان و وزیر فرهنگ اسلواکی. (ایرنا/ کاظم قانع)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
اکران خصوصی فیلم «مفت آباد». (سلام سینما/ پردیس تصدیقی)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
باران بهاری در تبریز. (ایرنا/ علی حامد حق‌دوست)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
امداد رسانی به زلزله‌زدگان خراسان رضوی . (برنا/ مهدیه غفوریان)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
نمایشگاه خودروهای کلاسیک اصفهان. (میزان/ محمدرضا شریف)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
پلاسکو بعد از 80 روز. (برنا)
تصویر
تصویر 
 

 
ادای احترام به قربانیان حمله در استکهلم
تصویر
تصویر 
 

 
رئیس‌جمهور فرانسه در کنار نخست‌وزیر کانادا در گورستان  ویمی؛ فرانسه
تصویر 
 

 
مصریان مقابل کلیسا پس از انفجار بمب
تصویر 
 

 
تظاهرات برای رأی آری به رفراندوم قانون اساسی در استانبول
دیدار نوروزی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با مقام معظم رهبری. (پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
مراسم یازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای. (ایلنا/ مصطفی صفری)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی. (ایرنا/ محمد بابایی)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
همایش روز جهانی سلامت. (باشگاه خبرنگاران/ پیام ثانی)
تصویر 
تصویر 
 

 
دیدار استاندار اصفهان و وزیر فرهنگ اسلواکی. (ایرنا/ کاظم قانع)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
اکران خصوصی فیلم «مفت آباد». (سلام سینما/ پردیس تصدیقی)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
باران بهاری در تبریز. (ایرنا/ علی حامد حق‌دوست)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
امداد رسانی به زلزله‌زدگان خراسان رضوی . (برنا/ مهدیه غفوریان)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
نمایشگاه خودروهای کلاسیک اصفهان. (میزان/ محمدرضا شریف)
تصویر 
تصویر 
تصویر 
 

 
پلاسکو بعد از 80 روز. (برنا)
تصویر
تصویر 
 

 
ادای احترام به قربانیان حمله در استکهلم
تصویر
تصویر 
 

 
رئیس‌جمهور فرانسه در کنار نخست‌وزیر کانادا در گورستان  ویمی؛ فرانسه
تصویر 
 

 
مصریان مقابل کلیسا پس از انفجار بمب
تصویر 
 

 
تظاهرات برای رأی آری به رفراندوم قانون اساسی در استانبول
تصویر 
 

 
نگهبانی مقابل لاشه خودروی بمب‌گذاری شده در موگادیشو
تصویر 
 

 
مرد سومالیایی در اردوگاه مردم آواره و قحطی‌زده در موگادیشو
تصویر 
 

 
دانشجویان کره شمالی در پیونگ یانگ
تصویر 
 

 
جت اسکی در برایتون
تصویر 
 

 
موصل
تصویر
تصویر 
 

 
نگهبانی مقابل لاشه خودروی بمب‌گذاری شده در موگادیشو
تصویر 
 

 
مرد سومالیایی در اردوگاه مردم آواره و قحطی‌زده در موگادیشو
تصویر 
 

 
دانشجویان کره شمالی در پیونگ یانگ
تصویر 
 

 
جت اسکی در برایتون
تصویر 
 

 
موصل
تصویر
تصویر

 

کد مطلب: 60280| زمان انتشار: ۱۳۹۶/۱/۲۱ ۱۳:۴۹:۱۰| نسخه چاپی
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶  ,   February 17, 2018

آخرین مطالب

سرویس ها:
دسترسی سریع:
© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به فرازنیوز بوده و استفاده از مطالب تنها با ذکر نام منبع بلامانع می باشد.